O 12 gr podskoczy stawka eksploatacyjna, o 16 gr - opłata na fundusz remontowy. Pojawi się też stała opłata za ciepłą wodę - 12 gr. Lokator 36-metrowego mieszkania zapłaci czynsz o 14 zł 40 gr wyższy niż w lutym. Dlaczego?

- Na wzrost stawki eksploatacyjnej wpłynął ustalony przez radnych miejskich nowy podatek od nieruchomości i opłata za wieczystą dzierżawę gruntów. Wzrosła też składka ubezpieczenia majątku spółdzielni - tłumaczy Andrzej Piechocki, prezes PSM. - Są też koszty zależne od naszej spółdzielni: administracji, oświetlenia klatek schodowych, transportu, obsługi technicznej, konserwacji i napraw.

- Zwiększając stawkę remontową, wymienimy więcej okien i docieplimy więcej bloków - dodaje Dariusz Banachowski, wiceprezes do spraw technicznych.

A skąd opłata stała za ciepłą wodę?

- Chcemy przeprowadzać termiczną dezynfekcję instalacji dostarczającej ciepłą wodę do mieszkań - tłumaczy prezes Piechocki. - Będziemy to robić systematycznie.


***
Robiąc dezynfekcję termiczną, PSM dmucha na zimne. Chce w ten sposób zniszczyć groźne bakterie legionella, wywołujące tzw. chorobę legionistów. Bakterie te rozwijają się tam, gdzie jest mokro i ciemno - zwłaszcza w urządzeniach kanalizacyjnych i klimatyzacyjnych. Gdy bakteria dostanie się do dróg oddechowych osób o obniżonej odporności, może wywołać ciężkie do wyleczenia zapalenie płuc.