Brakuje koszy! Kiedy przyjedzie śmieciarka? Gdzie wrzucić słoik po majonezie? Dlaczego przed blokami nie ma segregacji? Niemal codziennie trzeba rozwiązywać kolejne problemy, łagodzić awantury i odpowiadać na pytania – czyli nowa ustawa śmieciowa w Pabianicach.

 

W ciągu półtora roku z naszego miasta trzeba wywieźć 56.000 ton śmieci. Na tyle wygrała przetarg firma EKO-Region. Czy da radę? Pierwszy tydzień działania nowej ustawy dobrze nie rokuje. Brakuje pojemników na śmieci i do segregacji. Nie ma informacji, kiedy przed nasz dom przyjeżdża śmieciarka. Śmierdzące kosze całymi dniami stoją na ulicy, przed kamienicami i domami. Wcześniej tak nie było.

Jak często odbiorą

Tam gdzie stoją bloki, kamienice i wspólnoty, śmieciarka podjedzie dwa razy w tygodniu. Między domki jednorodzinne wjedzie dwa razy w miesiącu.

 

Kiedy przyjeżdża śmieciarka

Każdy właściciel domu dostał (lub dostanie) terminarz odbioru śmieci. Kartki z opisem są wrzucane do skrzynek na listy. Lista wszystkich ulic z terminami jest na stronie internetowej urzędu www.um.pabianice.pl.

Jeśli informacji o terminie wywozu śmieci nie było i kosz nie został wystawiony wskazanego dnia, trzeba poczekać na kolejny przyjazd śmieciarki.

- Mam zapewnienia, że w lipcu będą zabierane też worki stojące obok pojemników – informuje wiceprezydent Grzegorz Mackiewicz.

 

Ile kosztują nasze śmieci

Bełchatowska firma Eko-Region opróżnia nasze kosze. Za tę robotę przez 18 miesięcy zapłacimy jej 7.622.078,40 zł. To 423.448 zł miesięcznie. Skoro w Pabianicach mieszka 66.360 osób, to każdy powinien zapłacić za śmieci 6,30 zł + opłata administracyjna. Stawka na dziś to 8 złotych. Pojemniki dostaliśmy za darmo.

 

Gdy nie ma kosza

Nieruchomości, do których nie jest możliwy dojazd sprzętem specjalistycznym do opróżniania pojemników, Eko-Region wyposaży w worki o pojemności min. 60 litrów.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK mieści się przy ul. Warzywnej 1. Jest czynny w każdy wtorek i czwartek od 11.00 do 19.00 i w każdą sobotę od 9.00 do 13.00.

Tutaj oddamy: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, odpady zielone, metal (złom), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe i opakowania po nich, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano–rozbiórkowe, zużyte opony.

 

Gdzie szukać informacji?

O nowym systemie informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego przy ul. św. Jana 4, II piętro, pokój nr 21. Tutaj dostaniemy też ulotki, jak segregować oraz broszurkę o prawach i obowiązkach mieszkańców.

W sprawie opłat, rozliczeń i windykacji idziemy do Wydziału Podatków i Opłat przy ul. Zamkowej 16, I piętro, pokój nr 15.

Na stronie internetowej urzędu www.um.pabianice.pl znajdziemy wszystkie informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami.

 

Jeśli nie było złożonej deklaracji, to…

…prezydent, w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Kiedy płacimy i gdzie

Opłaty w trybie dwumiesięcznym płacimy do 10. dnia następnego miesiąca. Pierwsza opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi upływa 10 września 2013 r. Potem płacimy do 10 listopada i do 10 stycznia. Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu lub przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego, nr 72 1050 1461 1000 0023 6681 2986. Nie będą wysyłane żadne faktury, rachunki czy książeczki do opłat.

 

 

Jak segregować:

Pojemnik brązowy (na mokre bio, pojedzie do kompostowni)

TAK: odpady kuchenne, czyli resztki owoców i warzyw, produktów mlecznych, łupiny orzechów, fusy po kawie i herbacie (razem z filtrem papierowym), ścięta trawa, chwasty, liście, drobne gałązki, spady owocowe, zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe, ziemia z doniczek, obierki, nać marchwi, liście kapusty, rzodkiewki, kalarepy, skórki cytrusów, skorupki od jaj, ręczniki papierowe niezabrudzone detergentami i środkami chemicznymi.

NIE: resztki mięsa, wędlin, ryb, kości, odchodów zwierzęcych, popiołu z pieca.

 

Pojemnik Pomarańczowy (czyste szkło bez zawartości, bez zakrętek, korków i kapsli)

TAK: białe i kolorowe butelki po napojach, sokach, alkoholach, żywności, słoiki po dżemach i przetworach.

NIE: znicze, ekrany, opakowania po lekach, szkło stołowe, szkło żaroodporne, porcelana, ceramika, lustra, szkło okienne, witraże, żarówki, reflektory i szyby samochodowe

 

Pojemnik żółty (odpady suche: PET, metale, papier i makulatura)

TAK: puszki aluminiowe i stalowe po żywności, po napojach, po karmie dla zwierząt, folie opakowaniowe, opakowania z papieru lub tektury, stare gazety i czasopisma, zeszyty, książki, opakowania wielomateriałowe (kartoniki po sokach, produktach mlecznych), plastikowe opakowania po jogurtach, serkach, kefirach, butelki po napojach PET, opakowania plastikowe po chemii gospodarczej i kosmetykach, torebki foliowe, reklamówki, metale (puszki po napojach, narzędzia, zabawki), pojemniki po jedzeniu na wynos plastikowe.

NIE: podpaski, pampersy, tapety, opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po farbach, lakierach, opakowania po olejach spożywczych, olejach technicznych, lekach, ręczniki jednorazowe i chusteczki higieniczne zużyte, pojemniki po jedzeniu na wynos ze styropianu, papier typu kalka, tłusty papier, silikonom, guma, tworzywo piankowe, tworzywo sztuczne zastosowania medycznego.

 

Uwagi dodatkowe: odkręć nakrętkę, usuń resztki produktów z opakowań, zgnieć opakowanie, kartony, torebki papierowe złóż.

 

 

Pojemnik zielony (pozostałe odpady komunalne)

Wrzucamy do niego wszystko, co pozostało po segregacji, odpady kuchenne.

TAK: zabrudzone papiery i folie, styropian, zatłuszczone opakowania po smalcu, margarynie, ręczniki papierowe zabrudzone detergentami i środkami chemicznymi, zużyta odzież i obuwie, filtry od odkurzaczy, pampersy, podpaski, zasmarkane chusteczki higieniczne, serwetki, waciki kosmetyczne, resztki mięsa, wędlin, ryby, kości.

NIE: odpady, które powinny być segregowane w innych pojemnikach oraz te, które powinny być dostarczone do punku selektywnego zbioru odpadów. Nie wrzucamy: gruzu, ziemi, gorącego popiołu i żużlu, gałęzi, śniegu, lodu, żarówek, lam, luster, szyb okiennych i samochodowych, ekranów i lamp telewizyjnych, opakowań po środkach chemicznych, farbach i olejach.

 

Odpady niebezpieczne: leki, baterie, sprzęt elektroniczny.

Nie będą odbierane przez gminę. Trzeba je samemu zanieść do punktu zbiórki. Baterie - zanosimy do punktów ich odbioru, pojemniki stoją w budynkach użyteczności publicznej (np. w Urzędzie Miejskim), w firmach. Przeterminowane leki odnosimy do aptek. Sprzęt elektroniczny dostarczamy do punktów zbiórki elektrośmieci.

 

Śmieci wielkogabarytowe

Wielkogabaryty, opakowania po farbach, lakierach, olejach, tynkach będzie można odwieźć na Warzywną 6. Dwa razy w roku w będą organizowane objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Wszystkie te usługi będą bezpłatne w ramach selektywnej zbiórki odpadów.

 

Myć? Zrywać etykiety?

W domach robimy pierwszy etap segregacji. W sortowni jest segregacja szczegółowa. Nie musimy bardzo przykładać się do tego i np. odrywać etykiety z butelki po napoju, bo te będą oddzielone w sortowni. Tam również nasze śmieci będą podzielone na szkło białe i kolorowe. Do spalenia pójdą papierowe i z tworzywa, a części metalowe zostaną wychwycone przez elektromagnesy. Na dalszym etapie segregacji są też dokładnie myte.

 

Gdzie wyrzucić słoik po majonezie?

Na pytania odpowiada wiceprezydent Grzegorz Mackiewicz:

Mam remont w domu. Co mam zrobić z resztkami płytek, szkła, gruzu?

- Jeśli remont robi firma, ona to zabiera i wywozi na własny koszt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli sami remontujemy, to sami też odwozimy do punktu przy Warzywnej. Jedno gospodarstwo domowe może zawieź do 5 m sześciennych gruzu, szyb i innych poremontowych odpadów. Jeśli chcemy zamówić kontener na takie odpadki, będzie to niebawem możliwe. Będzie to kosztowało w zależności do pojemności kontenera od 60 do 270 zł.

Mam dużo trawy i nie zmieści się w pojemniku bio, który dostałam. Co mam zrobić?

- Można na czas wakacji dobrać jeszcze jeden pojemnik bio. Kosztuje to około 7 zł.

Gdzie mam wyrzucić papier od masła?

- Do komunalnych (zielony pojemnik).

A słoik po majonezie?

- Umyty, to szkło do szkła (pomarańczowy), a wieczko do suchego (żółty). Jeśli nieumyty i nawet z resztką majonezu, to do komunalnego (zielony). Tak samo ze słoiczkiem po kremie.

Żwirek z kuwety kota?

- Zmieszane komunalne (zielony).

 

Mieszkańcy bloków nie segregują?

- Na razie mieszkańcy bloków nie mogą segregować, bo nie mamy odpowiednich pojemników. Nikt nas za to dodatkowo nie obciąży, bo to wina odbiorcy śmieci. Dostaliśmy informację z Eko-Regionu, że pojemniki do segregacji zostaną dostarczone do końca lipca. Informacje, jak wyrzucamy segregowane odpadki, są wywieszane na klatkach schodowych. Niestety, są zrywane i zabierane do domów. Dlatego dozorcy regularnie będą je wywieszać - odpowiada prezes PSM.