ad

Przed dostarczaniem odpadów należy wcześniej zadzwonić do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Jego pracownik wyznaczy datę i godzinę, spisze potrzebne dane osobowe, a także pochodzenie i rodzaj odpadów.

Wjazd na teren PSZOK przewidywany jest co 15 minut dla 2 pojazdów jednocześnie (maksymalnie po 2 osoby na jeden pojazd) i odbędzie się według wskazówek pracownika.

Każda osoba przywożąca odpady musi być wyposażona w maseczkę ochronną, rękawiczki jednorazowe i narzędzie do rozładunku (w przypadku gruzu). Odpady powinny być tak posegregowane i spakowane (np. foliowy worek), aby pracownik punktu mógł ocenić z bezpiecznej odległości ich prawidłowość. 

Przywożący jest zobowiązany do samodzielnego rozładowania swoich odpadów do odpowiednich pojemników, po czym bez przechodzenia przez część socjalną powinien opuścić teren PSZOK-u.

Wszystkie sprawy dotyczące obsługi punktu selektywnej zbiórki oraz odpadów komunalnych można kierować elektronicznie na adres odpady@um.pabianice.pl lub pod numer 42 22-54-629.