Co się zmieni?

Autobusy będą dojeżdżały na pętlę poprzez tymczasowy wjazd/wyjazd wybudowany od strony ul. 20 Stycznia za rondem PCK (skrzyżowanie ulic „Waltera” Jankego/20 Stycznia/Myśliwska) w kierunku Lasku Miejskiego. Dla pasażerów linii kończących swój bieg na pętli autobusowej oraz linii nr 1, przygotowano trzy tymczasowe przystanki autobusowe. Obowiązują one on dziś (22 lipca).

Dla pasażerów wsiadających do autobusów rozpoczynających kursy z pętli „Waltera” Jankego, tj. linii 2, 4, 5, 6, 7, 260, 261, 262, 263, D (w soboty po godz. 15, niedziele i święta) przystanek został zlokalizowany przy ul. 20 Stycznia (przy posesji nr 88). Po postoju na pętli do tego przystanku autobusy będą realizowały przejazdy techniczne - bez pasażerów;

Dla pasażerów wysiadających z linii 4, 6, D (w soboty od godz. 15, niedziele i święta) 263 przystanek zlokalizowany został przy ul. 20 Stycznia (w okolicy wieżowca PSM nr 298). Od tego przystanku autobusy będą realizowały przejazdy techniczne na pętlę - bez pasażerów;

Dla wysiadających z autobusów linii nr 2, 5, 7, 260, 261, 262 oraz linii nr 1 (przystanek dla wysiadających i wsiadających) przystanek zlokalizowany został przy ul. „Waltera” Jankego (strona południowa jezdni) około 30 metrów przed dotychczasowym wjazdem na pętlę. Tak jak w/w lokalizacjach autobusy kończące kurs na pętli od tego przystanku będą realizowały przejazdy techniczne - bez pasażerów.