Od poniedziałku do 29 listopada uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego pracują cały czas stacjonarnie.

Do 29 listopada 2020 r. przedłużone zostało również ograniczenie funkcjonowania klas 4-8 szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Uczniowie tych szkół już od 26 października nie mają zajęć stacjonarnych.

W szkołach podstawowych organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach szkolnych dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Obowiązują w nich specjalne wytyczne sanitarne opracowane przez MEN, MZ i GIS.

Zgodnie z nimi w jednej grupie może znaleźć się maksymalnie 12 uczniów. W trakcie zajęć nie mogą oni zmieniać sali. Do opieki nad  grupą ma być  wyznaczony jeden nauczyciel tak, by jak najbardziej ograniczyć ryzyko przenoszenia wirusa. W szatni i korytarzach obowiązkowe są maseczki i zachowanie dopowiedniego dystansu. Sale mają być dezynfekowane i w miarę możliwości wietrzone. Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci do świetlicy powinni wcześniej skontaktować się ze szkołą. Zgodnie z zaleceniami, godziny pracy świetlicy mają być uzależnione od potrzeb rodziców.

Od 9  do 29 listopada ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dotyczy to rodziców dzieci do 8 roku życia lub też dzieci z niepełnosprawnościami do 16 roku życia. Można się o niego starać także w kilku innych przypadkach m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola do której uczęszcza dziecko.