ad

- Z uwagi na planowaną rozbiórkę torowiska, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wygrodzona zostanie środkowa część jezdni, którą przebiega istniejące torowisko. Powyższa zmiana sprawi, że obowiązywać będzie zakaz skrętu w lewo z ul. Warszawskiej w ulice Kapliczną i Kresową – informuje spółka PROGREG InfraCity. - Na tych ulicach z kolei wprowadzony zostanie nakaz skrętu w prawo. Bez zmian funkcjonować będzie skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. 3 Maja oraz z ul. Sikorskiego.

Zobacz też: Co się dzieje na budowie torowiska?

Zmieniona organizacja ruchu obowiązywać będzie od jutra - 10 marca. W związku z tym czeka nas trochę utrudnień. Na odcinku objętym pracami, ograniczona będzie dozwolona prędkość - do 30 km/h, nie będzie można się tu też zatrzymywać, ani tym bardziej parkować. Pod rygorem odholowania pojazdu.