Od 1 lipca 2019 program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia skorzysta prawie dwa razy tyle dzieci, co dotąd.

– Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać od 1 lipca tylko online – poinformowano nas w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej. – Wniosków papierowych nie będziemy przyjmować.

Jak je przesłać? Poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS.

– Od 1 sierpnia będzie można zrobić to osobiście – dodają urzędniczki.

Gdzie? W MCPS przy ul. św. Jana 10 (oficyna, II piętro, pok. 2). Będzie można je też wysłać listownie – zwykłą pocztą na adres MCPS, Pabianice 95-200, ul. Gdańska 7.

Czy rodzice, którzy mają przyznane 500+ na drugie i trzecie dziecko, muszą składać osobne wnioski?

– Nie. Składają od 1 lipca jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci – informują w MCPS. – Nie będą też potrzebne dokumenty o dochodach rodziny, bo zniesiono kryterium dochodowe.

Co jeszcze się zmieni? Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica. Ważne będą zapisy w wyrokach i postanowieniach sądów dotyczące miejsca zamieszkania dziecka i opieki naprzemiennej.

Informacje o przyznaniu świadczenia MCPS wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Będzie ją można otrzymać także w formie papierowej. Nieodebranie informacji nie wstrzyma wypłaty świadczenia.