11 i 12 grudnia Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa dostarczyła mieszkańcom informacje na temat rozpoczętej akcji „Spółdzielcze Pudełko Życia”. Jest to „zestaw ratunkowy”, który może przydać się każdemu, bez względu na wiek i stan zdrowia, a przede wszystkim przyczynić się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.

- Akcja ta obok innych działań Spółdzielni jest troską o bezpieczeństwo, zdrowie i życie wszystkich mieszkańców, a w szczególności osób starszych, samotnych i chorych – informuje Sławomir Urbańczyk, pełnomocnik Zarządu PSM ds. kontaktu z mediami. - To pierwsza taka inicjatywa zorganizowana przez spółdzielnię mieszkaniową w Polsce.

„Pudełko Życia”, które można odbierać w administracjach PSM, to plastikowy pojemnik do przechowywania w lodówce na ważne informacje, m.in.: na co chorujemy, jakie przyjmujemy leki, a także na telefony do osób, które zaopiekują się naszym mieszkaniem w przypadku ewentualnej konieczności pobytu w szpitalu. Informacje te dzięki naklejce na drzwiach lodówki mogą niejednokrotnie stać się szybko dostępną niezbędną wiedzą dla osób udzielających pomocy i ratujących życie.

Wraz z dostarczoną informacją o „Pudełku Życia”, zamieszczono w nim numery telefonów, adresy, a także zakres pomocy, jakiej dane instytucje udzielają w przypadku choroby, a także w trudnych życiowych sytuacjach.

- Według otrzymanych informacji z poszczególnych administracji Spółdzielni akcja ta jak do tej pory cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców, głównie osób starszych i samotnych – dodaje Urbańczyk.