Prezydent Pabianic, wójt Ksawerowa i wójt Dobronia walczą, by zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą o drogach publicznych dk 14 stała się drogą wojewódzką.

- Możliwość zmiany zarządcy drogi, a więc i własności, dała niedawno nowelizacja ustawy o drogach publicznych – informuje Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta. - Dotyczy ona również dróg krajowych, które przeszły pod zarząd gmin po wybudowaniu dróg ekspresowych, czyli mniej więcej w 2003 r.

Rady gmin w ciągu 90 dni (począwszy od 24 czerwca)  mogą podjąć uchwałę o pozbawieniu swojego odcinka kategorii drogi gminnej, który z mocy ustawy stanie się drogą wojewódzką.

W Pabianicach chodzi o ul. Łaską - od granic miasta do skrzyżowania ulic Łaska, Partyzancka i Zamkowa oraz ul. Partyzancką (na odcinku od Zielonej Górki do ul. Lutomierskiej), a także od ul. Sikorskiego do granicy z gm. Ksawerów (bez skrzyżowań, którymi zawsze zarządza zarządca drogi wyższej kategorii).

Przekazanie dawnych „krajówek” gminy w całej Polsce traktowały jak niechciany prezent. Zmiana kategorii drogi oznacza zmianę zarządcy, przeniesienie kosztów utrzymania, w tym odśnieżenia

- Według oceny Zespołu Doradców Gospodarczych TOR koszt utrzymania drogi przejętej przez samorządy był na poziomie 20.000-25.000 złotych rocznie za 1 km – mówi inżynier miasta Andrzej Różański. – Pabianice, Ksawerów i Dobroń muszą teraz podjąć uchwały o pozbawieniu kategorii drogi gminnej odcinków, które zostały im przekazane.