Cenną krew można oddać w przystosowanym do tego autobusie, mobilnym punkcie pobrań, stojącym dziś przed Urzędem Miejskim. Do tego momentu krew oddało 10 pabianiczan.

Akcję zorganizowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.