Zmiany dotyczące szpitalnego oddziału wejdą w życie 1 września tego roku. Wtedy działalność przejmie podwykonawca – spółka Medical partner (z siedzibą przy ul. Radwańskiej w Łodzi), która będzie realizowała kontrakt Pabianickiego Centrum Medycznego z Narodowym Funduszem Zdrowia ŁOW w Łodzi na usługi medyczne z zakresu ginekologii i położnictwa.

Dyrekcja Pabianickiego Centrum Medycznego wyjaśnia, że spowodowane jest to „systematycznie powiększającym się ujemnym wynikiem finansowym generowanym przez tą komórkę organizacyjną, co znacząco wpływało na sytuację ekonomiczną Spółki”.

- Zmiana organizacyjna nastąpi w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego w dniu 8 maja 2020 roku konkursu ofert nu organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, a także ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia zdrowotne w Poradni Ginekologiczno-Położniczej – wyjaśnia lek. med Lechosław Dorożała, dyrektor ds. Lecznictwa w PCM.

Jak zapewnia miejska spółka, zmiany nie powinny znacząco odczuć same pacjentki. Poprawić może się za to jakość świadczonych usług, m.in. poprzez zwiększenie ilości i rodzajów procedur z zakresu ginekologii, w tym ginekologii onkologicznej. A co z pracującym na oddziale personelem?

- Dotychczasowi pracownicy Oddziału Ginekologiczno - Położniczego znajdą zatrudnienie u nowego pracodawcy. Tym samym kontrakt Pabianickiego Centrum Medycznego z NFZ będzie realizowany przez wysoko wykwalifikowany personel medyczny we współpracy z dotychczasowymi pracownikami, którzy znani są już mieszkankom Pabianic – dodaje doktor Dorożała.