W związku z epidemią koronawirusa spadła liczba dawców krwi. Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca więc odwoływanie tych części operacji, do których jest potrzebna. Chodzi o endoprotezoplastykę dużych stawów, zabiegi na kręgosłupie czy pomostowanie naczyń wieńcowych. Decyzje o odwołaniu operacji mają być indywidualne.

- Każdorazowo lekarz powienien wziąć pod uwagę stan zdrowia pacjenta - mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ. - Trzeba uwzględnić jego stan kliniczny i ryzyko wynikające z przeprowadzenia leczenia operacyjnego w późniejszym terminie.

Pacjentom, co do których zostanie podjęta decyzja o odroczeniu operacji, zostanie wyznaczony kolejny termin zabiegu.

- Aktualizacja kolejki powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem daty zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem u świadczeniodawcy – dodaje Anna Leder.

Do 29 marca zabiegi miałyby zostać ograniczone, a od 30 marca wstrzymane.