25 stycznia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach za rok 2013. Na zebraniu zostały przedstawione sprawozdania podsumowujące ubiegły rok. Na zakończenie goście dziękowali strażakom za ich służbę i poświęcenie. Podczas zebrania część druhów otrzymała odznaczenia za wysługę lat. Odznaczeni zostali: Czesław Czajka za 50 lat, Jerzy Grambor za 45 lat, Sławomir Okrojek za 35 lat, Dariusz Siemoński za 15 lat, Rafał Ratajczyk za 10 lat, Paweł Ratajczyk za 5 lat, Piotr Seferynowicz za 5 lat, Zbigniew Gajzler za 25 lat oraz Włodzimierz Sobczak za 15 lat.