- W lutym w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego rozpoczną się bezpłatne szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników zatrudnionych w oświacie – informuje Joanna Papuga – Rakowska, rzecznik prasowy w Starostwie.
W ofercie szkoleń znalazły się:
- Kursy języka angielskiego 2010 – 2011 (w okresie luty 2010 – grudzień 2011) dla nauczycieli-pracowników oświatowych zatrudnionych na podstawie karty nauczyciela (nauczycieli przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów, liceum i innych).
Każdy uczestnik otrzyma podręczniki, słowniki, książki do gramatyki inne materiały na kwotę 300 zł rocznie.
Zajęcia odbywać się będą w systemie dwa razy w tygodniu po 2 godziny zajęć dydaktycznych: trzy poziomy zaawansowania, nowoczesne podręczniki, polscy nauczyciele.
- Kursy emisji i higieny głosu oraz twórczej pracy z uczniem (w okresie luty 2010 – grudzień 2011)
Szkolenie obejmować będzie: emisję głosu, szkolenie wymowy, szkolenie dotyczące ochrony środków mowy, ćwiczenia związane z nowymi i atrakcyjnymi formami pracy z uczniem.
- Kursy doskonalące dla dyrektorów i zarządzających oświatą (w okresie luty 2010 – grudzień 2011)
Tematyka zajęć: warsztaty PR, prowadzenie prezentacji, wystąpienia publiczne, udzielanie wywiadów, rozwiązywanie konfliktów, postępowanie w sytuacjach stresowych, niwelowanie wpływu stresu na podejmowanie decyzji.
- Kursy doskonalące dla kadry zarządzającej i administracyjno-księgowej oświaty (w okresie luty 2010 – grudzień 2011)
Tematyka szkoleń: zakupy – zasady składania zamówień, sporządzania specyfikacji, możliwości prowadzenia negocjacji z kontrahentami w świetle PZP, zatrudnianie a dyskryminacja ze względu na płeć w oświacie, ochrona danych osobowych ze względu na płeć w oświacie, ochrona danych osobowych a jawność informacji publicznych, rola szkoły w działaniach na rzecz pomocy rodzinom uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji, rola szkoły w popularyzacji zasad zdrowego stylu życia, realizacja zasad pro-ekologicznych w funkcjonowaniu szkoły – aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, zmiany w przepisach prawa (szkolenie na koniec 2010 lub na początek 2011 roku).


Szczegóły w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8.