Szczepieniom mają podlegać dorośli i dzieci w wieku od 12 lat. Szczepionki podawane mają być domięśniowo w dwóch dawkach w odstępie 3-4 tygodni w zależności od rodzaju szczepionki lub jednej dawki w przypadku gdy taka szczepionka zostanie dopuszczona do użytku.

W pierwszej kolejności szczepienia otrzymają pracownicy sektora ochrony zdrowia, sanepidu i DPS-ów. Po nich szczepionki otrzymają nauczyciele, żołnierze i seniorzy z domów opieki. Dokument przewiduje, że najpierw realizowane będą: Etap 0 i Etap 1 szczepień.

Podczas Etapu 0 szczepienia otrzymają m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia: lekarze, pielęgniarki i farmaceuci, a także pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

W ramach Etapu 1 szczepienie będą mogli otrzymać pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat i służby mundurowe.

W tym etapie szczepienia otrzymają również nauczyciele. W pierwszej wersji projektu pedagodzy mieli zostać objęci programem później.
 

W Etapie 2 szczepienie otrzymają osoby poniżej 60 lat z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (np. choroby płuc, cukrzyca, nowotwory, otyłość) albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia.

Pacjenci, u których występują takie choroby, będą mogli zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą o wystawienie e-skierowania niezależnie od grupy wiekowej, w jakiej się znajdują. W tym etapie szczepione będą osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne m.in. pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariusze służb celno-skarbowych.
W Etapie III szczepienie otrzymają przedsiębiorcy i pracownicy oraz pozostałe grupy osób dorosłych.

Dokument jest opublikowany w Internecie pod adresem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19. Uruchomiono również specjalną infolinię pod numerem 989. Ma ona funkcjonować w dwóch etapach. Na początku udzielać ogólnej informacji o szczepieniach, a po 15 stycznia za jej pośrednictwem będzie można umawiać się konkretne terminy. Uwzględnione jednak będzie zapowiadane pierwszeństwo w ich przyjmowaniu przez kolejne grupy zawodowe i społeczne.
 

Pabianickie Centrum Medyczne zostało zakwalifikowane do przeprowadzenia szczepień już w ramach Etapu 0. Pisaliśmy o tym TUTAJ.