W siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowania X edycji programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” za rok 2015.

Do X edycji przystąpiło 47 jednostek PSP, 196 jednostek OSP i 26 jednostek ratowniczo-gaśniczych. W sumie 3.686 strażaków oddawało krew i promowało ideę honorowego krwiodawstwa w 2015 r.

Wśród laureatów znalazł się działacz PCK z klubu Honorowych Dawców Krwi przy Polfa S.A. w Pabianicach, druh Kazimierz Manios. Zajął III miejsce w kategorii "Najaktywniejszy Strażak Indywidualny".