„OHP jako realizator usług rynku pracy” - pod takim hasłem odbędą się 14 czerwca (poniedziałek)  o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38 targi urządzone przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Targi rozpoczną cykl 5–dniowych „ D N I  O T W A R T Y C H ” od 15 do 18 czerwca od godz. 10.00 w nowo powstałych Punktach Pośrednictwa Pracy oraz Młodzieżowych Centrach Kariery.

W targach wezmą udział pracodawcy, którzy zaprezentują swoje oferty pracy oraz szkoły i placówki edukacyjne z własnymi propozycjami szkoleniowymi.

Adresatem Targów oraz Dni Otwartych będzie młodzież w wieku 15 – 25 lat, w tym bezrobotna i nieaktywna zawodowo, uczniowie i absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Osoba do kontaktu: Irena Frankowska tel. 693 – 525 – 416 ; 42 639 -50-91, 42 630-33-54.