Kiedy jedni cieszyli się urlopami, inni odpracowywali swoje winy. Do porządkowania terenów miejskich skierowano 9 osób skazanych wyrokiem sądu za wykroczenia oraz osoby, które nie są w stanie opłacić kar grzywny.

W ciągu miesiąca zniknęły śmieci z pasów drogowych podległych Zarządowi Dróg Miejskich (62 ulice) i z czterech działek należących do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Uporządkowano też cztery miejsca, gdzie znajdują się pojemniki na używaną odzież i posprzątano hodniki przy ul. Zamkowej (wzdłuż parku im. Słowackiego) oraz przy ul. Karniszewickiej (od Wspólnej do Lutomierskiej).

Dzięki takim działaniom w Pabianicach jest nie tylko czyściej. Systematyczne akcje porządkowe to także dobry sposób na miejskie oszczędności.