Oto nazwiska 23 nowo wybranych radnych Rady Miasta:
(kolejność według liczby zdobytych głosów)

Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy:
1. Paweł Winiarski - 717
2. Radosław Januszkiewicz - 566
3. Leszek Maliński - 342
4. Jarosław Lesman - 240
5. Karol Suchocki - 239
6. Joanna Ziółkowska - 222
7. Elżbieta Papuga - 221
8. Jerzy Binder - 115

Samoobrona
1. Łukasz Wlazeł - 236
2. Bogumiła Matusiak - 233
3. Mariola Florczak - 178
4. Anita Krzesińska - 169

Porozumienie Samorządowe Prawicy:
1. Hieronim Ratajski - 623
2. Jan Berner - 614
3. Zbigniew Grabarz - 339
4. Jerzy Marynowski - 287
5. Henryk Ratajski - 219
6. Włodzimierz Wlaźlak - 205
7. Grzegorz Mackiewicz - 117

PODPIS
1. Krzysztof Habura - 255
2. Dariusz Wypych - 180

Liga Polskich Rodzin
1. Jerzy Kopias - 311
2. Adam Śmiech - 190