Komendant powiatowy insp. Cezary Petrus nie krył wzruszenia w trakcie wyjątkowej chwili, kiedy prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Pabianicach prof. mjr Jan Berner zdjął z własnego ramienia opaskę – symbol patriotyzmu żołnierzy AK i przekazał ją na ręce szefa pabianickiej policji jako wyraz uznania za wzorową służbę na rzecz ojczyzny, dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta i powiatu oraz podejmowanie wszelkich działań na rzecz krzewienia historii, tradycji policji, patriotycznego wychowania i przywracania właściwych wartości etosu zawodu policjanta.

Pabianiccy policjanci czują się zobowiązani do dalszej służby - tak dobrze ocenianej i odbieranej przez lokalną społeczność oraz autorytet, jakim jest niewątpliwie prof. Jan Berner.

Jan Berner „Zuch” w latach 1944-1950 był łącznikiem AK/WiN na terenie Pabianic i okolic. Przez całe życie identyfikuje się z etosem Armii Krajowej i polską tradycją niepodległościową. Koło związku, któremu przewodniczy prof. mjr Jan Berner, blisko współpracuje z pabianickimi szkołami, pomagając w wychowaniu młodego pokolenia oraz upowszechnianiu wiedzy wśród młodzieży i społeczności lokalnej o historii Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.