Trzy miesiące – tyle utrzymują się przeciwciała w organizmie ozdrowieńca.

Kto może oddać osocze?

Osoby w wieku 18 – 65 lat, u których minęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji. Muszą spełniać podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi. Jeden dawca może oddać osocze nawet kilka razy – z zachowaniem wymaganych odstępów czasu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Jak pozyskuje się osocze?

Metodą plazmaferezy. Najpierw pobierana jest krew, którą rozdziela się na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza nie boli i jest całkowicie bezpieczne. Trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo pobiera się nie więcej niż 750 ml.

Jeśli pobranie osocza metodą plazmaferezy nie jest możliwe, pobierane jest 450 ml krwi pełnej, z której otrzymuje się około 220-230 ml osocza. Jest ono poddawane procedurze redukcji patogenów. Następnie dzielone na dawki wielkości 100-250 ml i zamrażane.

W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na COVID-19 przetacza się 200-400 ml osocza.

Osoby z powiatu pabianickiego mogą zgłaszac się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00. 

Sekretariat:(42) 6161429 lub e-mail :sekretariat@krwiodawstwo.pl

Rejestracja:(42) 6161457 lub e-mail :rejestracja@krwiodawstwo.pl