Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.00 w auli WSHE przy ul. Piotra Skargi. Po przemówieniach i omówieniu założeń programowych PODNiDM oraz przedstawieniu doradców metodycznych, doszło do prezentacji oferty doskonalenia i doradztwa wspierającego nauczycieli i szkoły. Był też wykład „Współczesne tendencje w edukacji i ich wpływ na wyniki kształcenia” i koncert zespołu „Przeznaczenie”. Dopiero po części artystycznej goście przeszli 300 metrów dalej na ul. Kazimierza do siedziby ośrodka. Najpierw ksiądz poświęcił ośrodek, a potem był poczęstunek kawa i herbata.Ośrodek powstał jako wspólny projekt gmin powiatu pabianickiego. Głównym celem ma być wspomaganie szkół w osiąganiu wysokiej jakości pracy i wspieranie innowacji pedagogicznych. - Gratuluję władzom powiatu dobrej decyzji - powiedział na początku swojego wykładu o współczesnych tendencjach w edukacji, rektor WSHE prof. Marian Lelonek. Ośrodek tworzyć będą nauczyciele z doświadczeniem w pracy metodycznej, organizowaniu kursów, szkoleń, itd. Pierwsze zajęcia już w środę, 5.03.2008 r. o godz. 16.00 – warsztat metodyczny dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt. „Kształtowanie umiejętności potrzebnych do planowania kariery zawodowej przez ucznia”.