Do urzędu przyszła w listopadzie 1988 roku, za prezydenta Radosława Januszkiewicza. Została zatrudniona w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami jako inspektor miejski, z czasem awansowała do stanowiska naczelnika tego wydziału  - w 1990 roku.

W 2003 w następstwie reorganizacji w urzędzie  była naczelnikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki, a po kolejnej reorganizacji w 2007 r. – naczelnikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

 

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, odchodząc na emeryturę po 20 latach pracy, dostanie jednorazową odprawę w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia, to jest netto ok. 28.000 złotych. Prezydent skłania się do wyboru nowego naczelnika na drodze awansu wewnętrznego pracownika wydziału.

 
 
Jak dowiaduje się Życie Pabianic, nowym naczelnikiem ma być Mariusz Witkowski - do tej pory zastępca naczelnik Myczkowskiej.