Jego ideą jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społecznego, gospodarczego, środowiskowego i przestrzennego, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość życia obecnych i przyszłych mieszkańców. Oceniane były wszystkie gminy województwa łódzkiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Do przygotowania rankingu posłużyło 16 różnych wskaźników, m.in.:

średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2019-2020, saldo migracji w 2020 roku (liczone na 1000 mieszkańcow), długotrwałą liczbę bezrobotnych w wieku produkcyjnym, przyrost naturalny w 2020 roku oraz średnioroczne dochody własne budżetów gmin przypadające na 1 mieszkańca w latach 2018- 2020.

Dane pochodziły z Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych źródeł zewnętrznych.

W tej kategorii wśród najlepszych znalazł się również Konstantynów, zajmując 5. miejsce, a w kategorii gminy wiejskie trzecie miejsce zajął Ksawerów, a tuż za nim gmina Pabianice.

Ranking zorganizował Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi.