Dotacja ma być przeznaczona na utrzymanie bazy sportowej niezbędnej do szkoleń i organizację zawodów. Do podziału było 227 800 złotych. Wsparcie mogły otrzymać te kluby, których siedziba znajduje się w Pabianicach, działają na ich terenie oraz z własnych środków utrzymują obiekty sportowe.

Wpłynęły cztery wnioski i wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone. Dotacje przyznano:

Pabianickiemu Towarzystwu Cyklistów- 157.500 zł

Klubowi Sportowemu "Zjednoczeni"- 25.000 zł

Pabianickie Klubowi Sportów Wodnych- 40.200 zł

Pabianickiemu Klubowi Strzeleckiemu „Walter”-  5.100 zł

Można było także składać wnioski o dotację na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportu, organizację zawodów oraz udział w imprezach sportowych. Wpłynęło ich 26. Do podziału jest 600 tys. złotych. Komisja składająca się z przedstawicieli Rady Sportu zgodnie z regulaminem zdecyduje komu należy się wsparcie. Procedura trwa.