Pabianickie SLD wszelkimi sposobami "walczy" o pomnik Bojowników o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne na Starym Rynku.

– Decyzja o likwidacji pomnika ma drugie dno, to decyzja polityczna – stwierdził Tomasz Trela, wiceprzewodniczący SLD na sobotniej konferencji prasowej zwołanej przed pomnikiem na Starym Rynku. – Służby wojewody "na kolanie" przygotowały decyzję o wykreśleniu pomnika z listy zabytków, by lokalni członkowie PiS  mogli zameldować na Nowogrodzkiej o wykonaniu zadania.

Trela jest przekonany, że 90 procent pomników w województwie łódzkim jest w złym stanie technicznym.

– Pabianicki nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców – zapewnia.

Zarząd Powiatowy SLD w Pabianicach 27 kwietnia złożył pismo, w którym poinformował Prokuraturę Okręgową w Łodzi "o podejrzeniu dokonania czynów zabronionych przez urzędników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi". Na czym te czyny mają polegać?

– Na potwierdzeniu nieprawdy w wydanej opinii, która jest rażąco różna ze stanem faktycznym, opisanym w inwentaryzacji budowlanej wraz z opinią techniczną z lutego tego roku, wykonaną przez specjalistę – wyjaśnia Aleksandra Stasiak, wiceprzewodnicząca SLD w Pabianicach. – A także na rażącym zaniedbaniu obowiązków polegających na zaniechaniu wezwania władz miasta do należytej dbałości o pomnik.

Zdaniem członków SLD Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję o skreśleniu pomnika z wojewódzkiej ewidencji zabytków bez wystarczająco rzetelnego udokumentowania.

– To złamanie prawa – twierdzi Trela. – Wykreśla się z ewidencji zabytków pomnik, który nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Pabianiczanie nie widzą potrzeby jego usuwania i wydawania pieniędzy na rozbiórkę. Nie wiadomo też, ile to ma kosztować.

Członkowie SLD mają nadzieję, że prokuratura przesłucha urzędników Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i podejmie odpowiednie decyzje.

Na pytanie, czy nie widzą, że pomnik "gloryfikuje" komunizm, zgodnie stwierdzili, że pomnik Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe upamiętnia zwykłych ludzi, którzy odbudowywali Polskę po wojnie.

 

Odpowiedź wojewody łódzkiego

"Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau nie ma żadnych zastrzeżeń do postępowania przeprowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków panią Aleksandrę Stępień. Ponadto uważa, że sprawa pomnika Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe w Pabianicach była prowadzona zgodnie z prawem i z należytą starannością. W uzupełnieniu pragnę podkreślić, że w/w pomnik jako zabytek ewidencyjny, a nie rejestrowy,  podlegający ustawie dekomunizacyjnej, mógł zostać wykreślony z wojewódzkiej ewidencji zabytków" - odpowiada Dagmara Zalewska, rzecznik prasowy wojewody.