Przedterminowe wybory burmistrza Rzgowa zarządzono po nagłej śmierci, w marcu tego roku, dotychczasowego szefa gminy Konrada Kobusa. W styczniu 2015 powołał on Kamińskiego na swojego zastępcę.
Wybory odbyły się w niedzielę. Głosowanie zostało przeprowadzone w 7 obwodach. Mateusz Kamiński wygrał w czterech, w pozostałych trzech wygrał Wojciech Skibiński. Na Kamińskiego zagłosowało 1.759 osób. Jego konkurent otrzymał 1.105 głosów.


Mateusz Kamiński ma 41 lat i urodził się w pabianickim szpitalu, ale  mieszka w Rzgowie. Ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi oraz Wydział Prawa i Administracji na UŁ. Ukończył studia podyplomowe z prawa Unii Europejskiej. W 2002 roku podjął pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi. W 2010 został doradcą ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego. Od 2011 pracował w kancelarii prawnej oraz prowadził szkolenia prawnicze. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, informatyzacji administracji i prawie medycznym. W latach 2002–2010 był radnym Rady Gminy Rzgów (od 2006 Rady Miejskiej w Rzgowie). W roku 2006 kandydował w wyborach na urząd burmistrza Rzgowa. Mieszka w Rzgowie, interesuje się turystyką.