8 października (wtorek) w godzinach 10.00 – 16.00przy Urzędzie Miasta pojawi się mobilny punkt informacyjnym w ramach kampanii "Świadomość Twoją Tarczą".

Zainteresowani będą mogli uzyskać porady prawne na temat przestępstw przeciwko osobom starszym, nielegalnych praktyk firm pożyczkowych, niedozwolonych działań firm windykacyjnych, niealimentacji oraz przemocy domowej.

Jednocześnie można będzie uzyskać rzetelne informacje związane z dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych (odszkodowanie i zadośćuczynienia) przez osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz wziąć udział w mini szkoleniu z zakresu psychologii.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Harmonogram wydarzenia

10.00 – 12.00 start wydarzenia- możliwość uzyskania informacji prawnej
12.00 – 13.00 prelekcja nt. „Prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”
13.00 – 14.00 mini szkolenie pt. „Kształtowanie odpowiednich postaw i radzenie sobie z sytuacjami stresującymi, niebezpiecznymi i niosącymi ryzyka”
13.00 – 16.00 możliwość uzyskania informacji prawnej

Świadomość Twoją Tarczą to kampania informacyjno– promocyjna realizowana przez Fundację Cognitio, współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwość.