25 sierpnia (poniedziałek) o godz. 15.00 odbędzie się wernisaż nowej wystawy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi „Tramwajem przez getto. Dzielnica zamknięta w okupowanej Łodzi (1940–1944)", przygotowanej przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Łodzi. Wystawa będzie prezentowana na rynku łódzkiej Manufaktury (ul. Karskiego 5) do 12 września. Wystawę patronatem honorowym objął wicemarszałek Sejmu RP Cezary Grabarczyk.

Wystawa „Tramwajem przez getto. Dzielnica zamknięta w okupowanej Łodzi(1940–1944)" przybliża historię drugiego co do wielkości getta założonego przez Niemców w okupowanej przez nich Europie. Z dziejami getta w okupowanej Łodzi nierozerwalnie związana jest historia łódzkich tramwajów, które z jednej strony – jako środek transportu przymusowych robotników oraz wysiedleńców – były narzędziem realizacji zbrodniczej polityki niemieckiego okupanta wobec Żydów. Z drugiej zaś, przejeżdżający przez jego teren tramwaj był, wbrew woli okupantów, narzędziem demaskującym skutki tej polityki przed mieszkańcami Litzmannstadt – Polakami i Niemcami – w stosunku do więzionych w getcie Żydów.

O godz. 15.30zaplanowano debatę na temat życia kulturalnegow czasach zagłady, która odbędzie się wMuzeum Sztuki ms2, ul. Ogrodowa 19 w Łodzi. Prelegentami będą: Krystyna Radziszewska(Uniwersytet Łódzki) orazAgnieszka Żółkiewska(Żydowski Instytut Historyczny). Debatę poprowadzi Paweł Spodenkiewicz (OBEP IPN w Łodzi).

27 sierpnia (środa) o godz. 20.00 na Starym Rynku w Łodzi będzie prezentowana wystawa pt. „Nieobecni” przygotowana przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. Ekspozycję będzie można oglądać do 3 września.

Aranżacja opiera się na prezentacji we współczesnej przestrzeni miasta (Stary Rynek w Łodzi) wielkoformatowych powiększeń fotograficznych ukazujących wizerunki mieszkańców Litzmannstadt Ghetto. Jej celem jest przywołanie „obecności”, przypomnienie o istnieniu liczącej ponad 230 tys. osób mniejszości żydowskiej w przedwojennej Łodzi, a zwłaszcza o tragicznym okupacyjnym rozdziale jej losów. Zatrzymane przez aparat fotograficzny kadry pokazują codzienność łódzkiego getta, pozornie zwyczajne, pozbawione dramatycznych wydarzeń obrazy przedstawiające tłum na ulicach, na kładce przerzuconej nad ulicą Zgierską...

Zdjęcia wykorzystane na wystawie pochodzą ze zbiorów Bundesarchiv w Koblencji, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Żydowskiego Instytutu Historycznego.

28 sierpnia (czwartek) o godz. 15.30 w siedzibie Archiwum Państwowego w Łodzi, Plac Wolności 1 w Łodzi odbędzie sie debata  „Wiele światów getta łódzkiego”, której prelegentami będą: Ingo Loose (Institut für Zeitgeschichte Berlin) oraz Ewa Wiatr (Uniwersytet  Łódzki). Dyskurs poprowadzi Michał Trębacz (OBEP IPN w Łodzi).

Natomiast o godz. 18.30 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana przy ul. Wojska Polskiego 83 w Łodzi na spotkaniu na temat getta łódzkiego nastąpi prezentacja albumu „Getto łódzkie / Litzmannstadt Getto 1940–1944” (wersja anglojęzyczna), wydanego przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.

Anglojęzyczne wydanie albumu „Getto łódzkie / Litzmannstadt Getto 1940–1944”, (opublikowanego w 2009 r.) przygotowanego przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Historycznej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi i Archiwum Państwowego w Łodzi, prezentuje ponad 300 zdjęć ilustrujących zagładę łódzkich Żydów. Fotografie poprzedzone zostały szerokim wprowadzeniem historycznym, ukazującym kontekst tragicznych wydarzeń z lat 1940–1944. Zdjęcia znajdujące się w albumie zostały wyselekcjonowane z ogromnego zbioru materiałów ikonograficznych zachowanych w zbiorach instytucji polskich i zagranicznych. Część z nich będzie można zobaczyć po raz pierwszy.

3 września (środa), godz. 15.30 to czas na rozmowy nt. Judenratów w okupowanej Polsce, które odbędą się w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Paneliści: Aleksandra Namysło (Instytut Pamięci Narodowej), Monika Polit (Uniwersytet Warszawski), Marcin Urynowicz (IPN). Dyskurs poprowadzi Adam Sitarek (IPN, UŁ).