Jak co roku pracownicy Centrum Wolontariatu działającego w ramach Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej MCPS przeprowadzają w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zajęcia dotyczące wolontariatu. 45-minutowa pogadanka przeplatana jest prezentacją multimedialną grup wolontarystycznych „Pozytywka" i „Agrafka” oraz filmem animowanym pt. „Krótka historia o dobroczynności”. Spotkania mają na celu przybliżenie młodzieży, jak ważny i potrzebny jest wolontariat oraz jakie płyną korzyści z tego rodzaju działań.
W trakcie zajęć ogłaszany jest również konkurs „Barwy Wolontariatu”, który rozstrzygnięty zostanie w grudniu, podczas pabianickich obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
Wszystkie osoby chcące zaangażować się w działania wolonatrystyczne są zaproszone na indywidualne rozmowy do Centrum Wolontariatu na ul. Partyzancką 31, pokój nr 4, tel. (042) 215 42 11.