– Od dzisiaj oddział covidowy w naszym szpitalu przestaje pracować - mówi Adam Marczak, dyrektor administracyjno-techniczny Pabianickiego Centrum Medycznego. – To decyzja wojewody z 6 stycznia tego roku, obowiązująca od dzisiaj.

Co to oznacza dla pabianiczan?

– Na  nasz oddział covidowy nie będą przyjmowani nowi pacjenci. Będą leczeni ci, którzy już tu leżą - wyjaśnia dyrektor Marczak.

Zamiast covidowego będzie w szpitalu oddział izolacyjny. Trafią tu pacjenci z objawami zakażenia koronawirusem. Będą w nim przebywać tak długo, aż zostaną zdiagnozowani. Jeśli badania potwierdzą zakażenie, wtedy personel oddziału będzie dzwonił do koordynatora w Łodzi, który wskaże szpital, do którego pacjent powinien zostać przewieziony karetką.

– Oddział izolacyjny będzie miał 40 łóżek - dodaje dyrektor Marczak.

Likwidacja oddziału covidowego w PCM została prawdopodobnie podyktowana spadkiem liczby chorych. We wtorek było ich 28. Na oddziale codziennie był żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, który notował ilość zajętych łóżek. Jego statystyka trafiała do wojewody.