W Warszawie, Katowicach, Krakowie zaczęły się dziś szczepienia przeciwko Covid-19. Kiedy w Pabianicach?

Od 4 stycznia rozpoczną się w Pabianickim Centrum Medycznym szczepienia przeciw SAR-Cov-2.

Gdzie, w którym miejscu?

Szczepienia będą prowadzone w dwóch punktach zlokalizowanych w dużej sali konferencyjnej szpitala.

Ile osób dziennie zdołacie zaszczepić?

Docelowo planujemy szczepić 75 osób dziennie.

Jak będzie wyglądać dystrybucja szczepionek i realizacja szczepień?

Trwają ostatnie przygotowania w NFZ do udostępnienia nam Systemu Dystrybucji Szczepionek, za pomocą którego będziemy w każdy czwartek zamawiać potrzebną nam pulę szczepionek, które będą do PCM dostarczone w każdy poniedziałek. Szczepionki będą dostarczane w pakietach 75 dawek lub jego wielokrotności. Pakiety będą przechowywane w chłodziarkach w zimnym łańcuchu o temp. 2-8 stopni Celsjusza i będą rozdysponowane w najbliższych 5 dniach od pobrania z hurtowni. Każdy pakiet zawiera dodatkowo niezbędne akcesoria jak jednorazowe strzykawki, rękawiczki, maseczki i fartuchy ochronne, plastry.

W pierwszej kolejności będą szczepieni pracownicy ochrony zdrowia...

Aktualnie do szczepień zgłosiło się 309 pracowników PCM oraz 391 pracowników z innych placówek medycznych.

Czy za szczepienie trzeba będzie zapłacić?

Szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień są bezpłatnie, dobrowolne, populacyjne.

Jak będą przebiegać, kto pierwszy, kto następny w kolejce?

Szczepienia przebiegać będą w 4 etapach. Etap „0” obejmuje pracowników sektora ochrony zdrowia.

Etap „1” obejmuje służby mundurowe, pensjonariuszy zakładów opiekuńczych, osoby powyżej 60roku życia, nauczycieli.

Etap „2” obejmuje osoby poniżej 60 roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia Covid-19

Etap „3” obejmuje pozostałą część społeczeństwa.

W przypadku dostępności szczepionek ponad zainteresowanie z na określonym etapie, ze szczepień będą mogły korzystać osoby z kolejnych grup.

Jaki będzie przebieg szczepienia?

Osoby zgłaszające się do szczepień przyjmowane są przez pracownika biurowego, wypełniają z jego pomocą ankietę. Następnie są kierowane do lekarza celem ostatecznej kwalifikacji do szczepienia. Po pozytywnej kwalifikacji wykonywane jest przez pielęgniarkę szczepienie.

Jak się podaje szczepionkę?

Szczepionkę podaje się domięśniowo, w mięsień naramienny. Po szczepieniu osoba szczepiona pozostaje przez 15 minut w obserwacji w punkcie szczepień.

Będziemy szczepieni dwukrotnie..

Pełen cykl szczepienia preparatem Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech obejmuje dwie dawki podane w odstępie co najmniej 21 dni (3-4 tygodnie).

Osoby wykluczone z programu szczepień, to...

Ponieważ nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego w grupie ciężarnych, karmiących matek oraz osób do 16 roku życia, te grupy pacjentów zostały wyłączone zostały z programu szczepień.

Jakie są przeciwwskazania do szczepienia?

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepienia jest znana nadwrażliwość na jakikolwiek składni szczepionki. Skład szczepionki:

jednoniciowy informacyjny łańcuch RNA,

PEG – osłonka lipidowa chroniąca łańcuch w/w kwasu nukleinowego,

Cholesterol Potasu,

chlorek Potasu,

diwodorofosforan Sodu chlorek Disodu,

fosforan dwuwodny,

Sacharoza,

Woda do wstrzykiwań.

Względnym przeciwwskazaniem jest ostra infekcja przebiegająca z wysoką gorączką oraz ostre fazy chorób internistycznych, wczesny okres około zabiegowy.

Czy po ustąpieniu tych objawów można się zaszczepić?

W tych przypadkach przeciwwskazanie jest jedynie czasowe. Po ustąpieniu ostrej fazy infekcji, po uzyskaniu poprawy stanu chorego można bezzwłocznie przeprowadzić szczepienie. Uzasadnieniem w przypadku ostrej ciężkiej infekcji jest możliwość wytworzenia słabej odpowiedzi odpornościowej. Z kolei w ciężkich stanach chorobowych priorytetowe jest np. leczenie zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu niż przeprowadzanie szczepienia. Poza tym występujące powikłania choroby podstawowej mogłyby fałszywie zostać przypisane szczepieniu.

W tym miejscu należy zdecydowanie zaznaczyć, że im osoba jest starsza, im bardziej schorowana (ale w stanie stabilnym choroby), tym ma większe wskazania do szczepienia.

Czy szczepionka może wywołać chorobę zakaźną?

Przeciwwskazaniem do szczepienia nie są stany obniżonej odporności. Historycznie, szczepionki, które zawierały atenuowane żywe drobnoustroje mogły w stanach obniżonej odporności przełamać odporność chorego i wywołać chorobę. W przypadku szczepionki stosowanej przeciwko SARS-Cov-2 wywołanie choroby zakaźnej jest całkowicie wykluczone. Problemem może być obniżona skuteczność szczepionki wynikająca z mniejszej reaktywności układu immunologicznego.

Kogo wykluczono ze szczepień?

Ponieważ na żadnym etapie badań klinicznych nie oceniano bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki Comirnaty wśród osób poniżej 16 roku życia, u ciężarnych oraz karmiących matek, te grupy pacjentów zostały wykluczone z programu szczepień.

Czy można się w tak zwanym międzyczasie zaszczepić przeciwko np.grypie?

Zalecane jest zachowanie 2-tygodniowego odstępu od innych szczepień, aby uniknąć ewentualnego nałożenia się niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Jakie mogą być objawy uboczne?

Po zaszczepieniu ponad miliona pacjentów na świecie (USA i Wielka Brytania) odnotowano łącznie 8 przypadków ostrej reakcji anafilaktycznej. Prawdopodobnie przyczyną była osłonka chroniąca łańcuch RNA (PEG). Takie reakcji były już wcześniej obserwowane po podaniu innych leków zawierających tę substancję. Dlatego tak ważne jest uważne zebranie wywiadu w kierunku występujących w przeszłości reakcji alergicznych po podaniu leków, szczepionek. Nie ma to nic wspólnego z tak masowo występującymi we współczesnym świecie alergiami na pyłki roślinne, roztocza, orzechy i wiele innych.

Większość niepożądanych reakcji poszczepiennych, które możemy obserwować związanych jest z lękiem, reakcjami wazowagalnymi (omdlenia), hiperwentylacją, reakcjami związanymi ze stresem. Dlatego tak ważna jest pełna informacja o przebiegu szczepienia oraz 15-minutowa obserwacja pod nadzorem personelu medycznego w punkcie sczepień.

Najczęstszymi objawami niepożądanymi obserwowanymi w trakcie szczepień są: bóle głowy, bóle mięśniowo -stawowe, dreszcze, gorączka, obrzęk i ból w miejscu wstrzyknięcia.


Personel punktów szczepień udziela pacjentom wszelkich informacji dotyczących przebiegu szczepień, wskazań i przeciwwskazań do szczepień.