Radni powiatowi ustalili wysokość wynagrodzenia starosty - Krzysztofa Habury. Propozycję odczytał przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak. Zaproponował 11.672 zł (brutto). Składa się na to: 5.900 zł pensji podstawowej, 2.100 zł dodatku funkcyjnego oraz dodatek specjalny - 40 procent od sumy pensji podstawowej i dodatku funkcyjnego, czyli 3.200 zł.
Habura ma też 8 procent dodatku stażowego (liczonego od podstawy wynagrodzenia), czyli 472 zł.
Będzie zarabiał o około 700 zł więcej niż pod koniec ubiegłej kadencji.
Za przyjęciem uchwały głosowała komisja finansów, której przewodniczy Jarosław Habura (brat starosty), prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.
Radny Robert Rządziński pytał, czy Krzysztof Habura jest zadowolony z takiej pensji. Natomiast radny Robert Jakubowski stwierdził, że nie jest przyjęte, by osoba, której dotyczy uchwała, wypowiadała się na jej temat. Mimo wszystko Krzysztof Habura zabrał głos.
- Jest mi niezręcznie mówić o pieniądzach - stwierdził. - Ocenę pozostawiam radnym.
W 2006 roku, kiedy Krzysztof Habura zaczynał rządzić powiatem, zarabiał 9.922 zł (brutto).
W maju 2008 roku dostał podwyżkę. Wynagrodzenie podstawowe wzrosło do 5.535 zł, dodatek funkcyjny - do 2.100 zł, dodatek specjalny - do 3.054 zł i 5-procentowy dodatek stażowy - do 276,75 zł. W sumie 10.965,75 zł (brutto).