Dziś w auli pabianickiej komendy odbyła się uroczystość pożegnania dotychczasowego komendanta powiatowego policji w Pabianicach mł. insp. Piotra Beczkowskiego oraz wprowadzenia jego następcy. Został nim insp. Cezary Petrus.

W ceremonii wprowadzenia nowego komendanta uczestniczył komendant wojewódzki policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, kadra kierownicza pabianickiej komendy oraz zaproszeni goście -  wśród nich starosta Krzysztofa Habury, wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek, prokurator rejonowy Tomasz Szczepanek oraz przedstawicieli władz samorządowych i zaprzyjaźnionych służb mundurowych. 
Po złożeniu meldunku komendantowi wojewódzkiemu policji w Łodzi insp. Andrzejowi Łapińskiemu przez dowódcę uroczystości podinsp. Pawła Pawickiego dotychczasowy komendant mł. insp. Piotr Beczkowski pożegnał się ze sztandarem jednostki.  
Komendant wojewódzki policji wprowadził na stanowisko komendanta powiatowego policji w Pabianicach insp. Cezarego Petrusa.

Mł. insp. Piotr Beczkowski podziękował za możliwość dowodzenia przez dziesięć miesięcy pabianicką jednostką. Słowa podziękowania skierował również do starosty, władz samorządowych i wszystkich osób zaangażowanych w bezpieczeństwo na terenie powiatu pabianickiego. Zwrócił się również do kadry kierowniczej i swoich zastępców.
– Dziękuję wam za zaangażowanie i wspólną służbę. Pamiętajcie, byście mieli szacunek do munduru, wtedy ludzie będą was szanować – mówił na zakończenie.

Po uroczystych przemowach przyszedł czas na podziękowania i życzenia dla ustępującego komendanta oraz gratulacje dla jego następcy. Zaproszeni goście w ciepłych słowach podziękowali mł. insp. Piotrowi Beczkowskiemu za wszystkie działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pabianickiego. Powitali również insp. Cezarego Petrusa, składając serdeczne gratulacje.

Inspektor Cezary Petrus urodził się w 1962 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Służbę w Policji rozpoczął w 1995 roku. Od początku związany z pionem kryminalnym. W 1999 roku trafił do Wydziału Kryminalnego I Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Kolejne lata jego służby związane były z pełnieniem tam kierowniczych stanowisk. Najpierw jako kierownika sekcji, później zastępcy i naczelnika wydziału kryminalnego. W 2005 roku awansował na I zastępcę komendanta powiatowego policji w Brzezinach. Przez ostatnie 2 lata pełnił funkcję komendanta powiatowego policji w Brzezinach. 14 kwietnia 2017 roku objął stanowisko komendanta powiatowego policji w Pabianicach. 

Insp. Cezary Petrus został odznaczony Brązową Odznaką Zasłużony Policjant, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant, Złotą Odznaką Zasłużony Policjant.