Budowa 13 km dróg rowerowych to tylko część projektu. Dalsza zakłada doświetlenie 29 kolejnych przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi oraz budowę oświetlenia drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Wiejskiej na odcinku od Miodowej do Skrajnej oraz na ul. Skośnej. Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do dostawy i montażu elementów towarzyszących drogom rowerowym (stojaki, podpórki, separatory, oznakowania).

- Suma najtańszych ofert złożonych na poszczególne części wynosi 15.027.396 zł i mieści się w założonej kwocie (15.184.084 zł)- informuje Aneta Klimek, rzecznik magistratu.

Do przetargu stanęło pięciu chętnych. Trasę przebiegu prac remontowych podzielono na kilka części. 

część 1– ul. Łaska (cała)

część 2– ul. Wiejska na odcinku od Miodowej do Skrajnej, ulica Skośna oraz droga dla rowerów wzdłuż projektowanej ulicy Popiełuszki (przedłużenie ulicy Świetlickiego) – od Wiejskiej do Jutrzkowickiej, wraz z odgałęzieniem w ulicę Targową

część 3– ul. Partyzancka na odcinku od gen. Władysława Sikorskiego do Widzewskiej

część 4– ulice Bugaj i Mikołaja Kopernika na odcinku od gen. Stefana „Grota” Roweckiego do ks. Piotra Skargi oraz ulica 20 Stycznia na odcinku od gen. Stefana „Grota” Roweckiego do Rydzyńskiej

część 5– ul. Wiejska na odcinku od Jana Pawła II do Łaskiej, ul. Jana Pawła II na odcinku od Wiejskiej do Świętokrzyskiej, ul. Targowa na odcinku od Jana Pawła II do Orlej, ul. Jędrzeja Śniadeckiego (cała), ul. Szarych Szeregów (cała), ul. Stanisława Moniuszki na odcinku od Wiejskiej do Jędrzeja Śniadeckiego.

Liczba części do wyboru była dowolna. Same ścieżki muszą jednak spełniać określone warunki. 

- Drogi dla rowerów zostaną wykonane z nawierzchni asfaltowej. Tylko w drodze wyjątku, na odcinkach dróg rowerowych, gdzie wymagane jest wykonanie nawierzchni rozbieralnych, dopuszczona będzie nawierzchnia z kostki betonowej- wyjaśnia Aneta Klimek.

Wykonawca będzie miał 14 miesięcy na realizację zadania od momentu podpisania umowy. Inwestycja ta jest kontynuacją projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”.