Środki na ekwiwalent pieniężny dla członków OSP będą wypłacane z budżetu gminy. Za godzinę udziału w akcji, strażak dostanie 16 zł, a za godzinę szkolenia pożarniczego 8 zł. Radni obliczyli, że na ten cel wystarczy 8.000 zł. Taka kwota będzie więc zabezpieczona w przyszłorocznym budżecie miasta. Pieniądze będą wypłacane od kwietnia 2009.