Od dziś do czwartku w godzinach 10.00-12.00 strażacy sprawdzają sprzęt, a dokładniej zasięg długiej drabiny. Wizyty strażaków mogą spodziewać się mieszkańcy wieżowców Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 
- Dzisiaj warunki do ewentualnej akcji są dobre. Udało nam się dojechać przed blok i rozstawić wóz, bo nie było tutaj zaparkowanych samochodów – mówi bryg. Paweł Karasiński, dowódca JRG Pabianice. - Sprawdzamy, jak blisko możemy podjechać, jak wysoko sięga drabina. Z dzisiejszych ćwiczeń jesteśmy zadowoleni.
 
Wysoka na 37 metrów drabina przyda się między innymi do ewentualnej ewakuacji ludzi mieszkających w wieżowcach.
 
Przez trzy dni będą trwały ćwiczenia przed wieżowcami PSM. Codziennie pojedzie inna zmiana z jednostki ratowniczo-gaśniczej, żeby przetestować pracę z 37-metrową drabiną. Dziś strażacy zaczęli od ulicy Waltera-Jankego. Później rozstawią drabinę przy wieżowcach przy ul. Brackiej.
 
Operator drabiny musi być bardzo precyzyjny. W operowaniu drabiną pomaga mu ekran, dokładność ruchów, perfekcja.
 
Testowana drabina to SD Magirus 37. Strażacy w 69 sekund mogą wjechać na wysokość 37 metrów.
 
Drabinę zakupiono z pieniędzy Komendy Głównej PSP i funduszy unijnych. Kosztowała prawie 2 miliony złotych. W Pabianicach taki sprzęt jest bardzo potrzebny. Nasze miasto zajmuje 3. miejsce w województwie pod względem ilości najwyższych budynków. 
 
-----
Priorytetem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej jest organizacja oraz prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych, czyli likwidacja skutków powstałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń. Do zadań jednostki należy także rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, organizowanie i udział w ćwiczeniach doskonalących.