- Jedzie do nas busem kierowca z Ukrainy, z terenów, które są okupowane. Przywozi stamtąd ludzi w okolice naszego miasta. W poniedziałek wraca. To wyjątkowa okazja, by wysłać pomoc w konkretne miejsca - tłumaczy Michał Pietrzak zaanagażowany w akcję. - Kierowca ma ze sobą opieczętowane pismo, które go uwiarygadnia. W tym piśmie jest lista najpotrzebniejszych rzeczy. 

Zbiórka odbędzie się w poniedziałek (11 kwietnia). Transport ma wyruszyć z Pabianic o godzinie 16.00. Konkretne dary można przynosić na ul. Żeromskiego 17 (naprzeciwko komendy policji). 

- Zbieramy to, co jest najbardziej potrzebne, czyli: środki opatrunkowe, chemię, środki higieny dla dzieci, żywość, przede wszystkim dla dzieci i leki - wymienia Miechał Pietrzak.

Więcje informacji usłyszycie w nagraniu niżej.