Uchwałę o nazwanie placyku imieniem „Bohaterskich Księży Powstańców Styczniowych” złożył do Rady Miejskiej Marian Koczur - radny Solidarnej Polski.
Zrobił to na sesji kilka tygodni temu, ale wycofał ją. 30 grudnia, na specjalnej sesji Koczur wniósł uchwałę ponownie pod obrady. Uchwała ta zawierała małą poprawkę.
Marian Koczur zrezygnował ze słowa „bohaterskich” (ze względu na długość nazwy).
- Chciałem uczcić 150. rocznicę powstania styczniowego, a także fakt, że w Pabianicach księża zaznaczyli swój udział w powstaniu – uzasadniał wniosek radny Koczur.
Radni byli ciekawi, dlaczego tylko księży radny Koczur chciał uczcić w taki sposób. Pytali, ilu księży z Pabianic wzięło udział w powstaniu styczniowym.
Aleksandra Stasiak wnioskowała, by plac nazwać im. „Powstańców Styczniowych”, by uhonorować wszystkich pabianiczan - uczestników powstania. Nie znalazła poparcia.
Ostatecznie w głosowaniu imiennym za nazwą Plac Księży Powstańców Styczniowych  głosowało 7 radnych, 6 wstrzymało się od głosu, 2 było przeciwnych i 3 nie brało udział w głosowaniu.
Tak głosowano: Piotr Chrabelski - wstrzymał się, Monika Cieśla - za, Marek Dobros - nie głosował, Małgorzata Grabarz - za, Zbigniew Grabarz - za, Krzysztof Górny - za, Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek - wstrzymała się, Radosław Januszkiewicz - nie głosował, Marian Koczur - za, Krzysztof Rąkowski - wstrzymał się, Piotr Roszak - za, Rafał Latuszkiewicz - wstrzymał się, Marcin Mieszkalski - przeciw, Bogusław Oswald - wstrzymał się, Aleksandra Stasiak - nie głosowała, Renata Uznańska-Bartoszek - przeciw, Grażyna Wójcik - wstrzymała się, Dariusz Wypych - za.
Dariusz Wypych, przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił zrzutkę na zakup tabliczek z nazwą.