Radni mieli spotkanie o 13.00. Nie przyszli. Nie pojawili się też wójtowie gmin. Radni będą głosować za przyjęciem uchwały lub jej odrzuceniem na sesji Rady Miejskiej. Dziś mieli szansę poznać problem i zadawać pytania fachowcom.

- Może nie przyszli, bo nie mają za to spotkanie płacone - zastanawiali się zebrani.

Opinię o planie musi wydać Komisja Gospodarki Komunalnej, której przewodniczącym jest Marian Koczur.

Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego liczy 118 stron plus wyniki badań. Na dzisiejsze spotkanie radni dostali imienne zaproszenia. Nie skorzystali z możliwości zadawania pytań wykonawcy planu. A przygotował on kilka ciekawych propozycji, istotnych dla pasażerów.

Pabianiczanie na konsultacje też się nie stawili. Byli zaproszeni na godz. 16.00.

- W Radomiu przyszła grupa 300 osób - mówił Marcin Gromadzki i nie krył zaskoczenia.

 

* * *

Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego to wieloletnia strategia dotycząca komunikacji miejskiej w Pabianicach. Musi być uchwalony do 1 marca 2014 roku. Do tego obliguje miasto ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Trwają właśnie konsultacje społeczne projektu planu transportowego. Swoje wnioski dotyczące planu można składać do 4 listopada do Zespołu Inżyniera Miasta Urzędu Miejskiego (osobiście w pokoju 24 przy ul. św. Jana 4, listownie lub e-mailem na adres komunikacja@um.pabianice.pl).

Plan transportowy opiera się o zasady zrównoważonego rozwoju transportu, czego głównym przejawem w miastach średniej wielkości jest udział transportu zbiorowego w przewozach na poziomie 25-50 proc.

Dokument określa zasady dostępności do transportu m. in. dla osób niepełnosprawnych. Zakłada integrację transportu publicznego, obejmującą transport miejski i regionalny oraz powstającą właśnie Łódzką Kolej Aglomeracyjną - przede wszystkim w zakresie taryfowo-biletowym, koordynacji rozkładów jazdy i informacji o usługach. Transport publiczny ma być realną alternatywą dla realizacji podróży samochodami osobowymi - poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług i uprzywilejowanie pojazdów komunikacji miejskiej w ruchu drogowym. Skutkiem podjętych działań ma być utrzymanie założonej efektywności ekonomicznej komunikacji miejskiej.

Opracowanie przygotowała firma Marcin Gromadzki Public Transport Consulting.

 

Tutaj znajdziesz plan transportowy: //komunikacjapabianice.pl/index.php?subaction=showfull&id=1381212261&archive=&start_from=&ucat=123&