Mijający rok nie należał do najłatwiejszych, dlatego ufając w „lepsze jutro” już dziś Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach pragnie Państwu przedstawić swoją ofertę na nadchodzący 2021 rok.  Od lutego przyszłego roku planujemy wznowienie naborów na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, m.in. takie, jak: szkolenia, staże, bony na zasiedlenie, roboty publiczne, prace interwencyjne czy dotacje na rozpoczęcie własnej firmy. 

Ponadto, pracodawcy będą również mogli skorzystać z oferty Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Krajowy Fundusz Szkoleniowy adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z kształcenia ustawicznego w postaci: kursów, szkoleń czy studiów podyplomowych. 

Wnioski powinny spełniać co najmniej jeden z priorytetów ustalonych przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, tj.:

1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;

2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;

3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

5. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;

7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;

8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Szczegółowe informacje odnośnie naborów dostępne będą na naszej stronie internetowej www.pabianice.praca.gov.pl.  Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

C:\Users\user\Desktop\loga poprawione przez grafika\PUP_www.tif                                                               C:\Users\user\Desktop\loga poprawione przez grafika\logo_KFS.jpg