Pierwszą sesję Rady Powiatu Pabianickiego przerwano na wniosek Zbigniewa Mencwala (SLD). To dlatego, że Samoobrona dogadała się z SLD. Na stronę lewicy przeszła niespodziewanie radna z Ksawerowa - Barbara Górniak (Samoobrona) Drugi radny Samoobrony - Tomasz Mikuta wstrzymał się od głosowania.

- Obowiązuje mnie dyscyplina partyjna - tłumaczyła radna Górniak.

Obrady przerwano do wtorku - 26.11 - ale jeszcze w czwartek spotkali się członkowie Samoobrony.

- Pani Górniak została wykluczona z naszej partii - powiedział nam Piotr Kowalewski, szef pabianickiej Samoobrony.

Wczoraj radni powiatowi kontynuowali obrady. Kiedy Zbigniew Mencwal (SLD) wprowadził na salę Barbarę Górniak było wiadomo, że "lewica" w powiecie bierze wszystko. I tak się stało.

Szefem Rady Powiatu (12 głosami) został Zbigniew Mencwal. Pokonał jednym głosem kandydatkę prawicy Irenę Grendę. Jego zastępcami są: Włodzimierz Alwasiak (SLD) i Julian Szymczyk (PSL).

W walce o fotel starosty Grzegorz Janczak (SLD) pokonał Floriana Wlaźlaka (PSP). Stary nowy starosta wygrał tylko jednym głosem. Radni przegłosowali skład zarządu powiatu, który przedstawił starosta. Wicestarostą została Barbara Górniak, członkami zarządu: Grażyna Maślanka-Olczyk (PSL), Halina Fisiak (SLD), Józef Wiaderek (SLD).


KTO JEST KIM W POWIECIE

ZBIGNIEW MENCWAL - przewodniczący Rady Powiatu; ma 58 lat. Ukończył studia na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jest też specjalistą od zarządzania. Wiceprezes w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Był radnym powiatowym poprzedniej kadencji.

WŁODZIMIERZ ALWASIAK - wiceprzewodniczący Rady Powiatu; ma 71 lat. Jest inżynierem architektem, był radnym miejskim i radnym powiatowym pierwszej kadencji. Był naczelnikiem Wydziału Urbanistyki w Urzędzie Miasta Pabianic. Obecnie na emeryturze.

JULIAN SZYMCZYK - wiceprzewodniczący Rady Powiatu; ma 67 lat. Pracował w GS Samopomoc Chłopska w Dobroniu, obecnie na emeryturze. Jest prezesem OSP w Dobroniu i członkiem zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pabianicach.

GRZEGORZ JANCZAK - starosta; ma 47 lat. Ukończył Politechnikę Łódzką, jest inżynierem mechanikiem. Był wójtem Ksawerowa i przez 2 lata starostą powiatu pabianickiego. Radny powiatowy I i II kadencji. Mieszka w Dobroniu.

BARBARA GÓRNIAK - wicestarosta; ma 54 lata. Ukończyła Uniwersytet Łódzki, ma dyplom magistra socjologii. Jest sołtysem w Teklinie.

GRAŻYNA MAŚLANKA -OLCZYK - członek Zarządu Powiatu; ma 34 lata. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Była wicewójtem Dłutowa i wicestarostą Powiatu Pabianickiego. Radna powiatowa I i II kadencji.

HALINA FISIAK - członek Zarządu Powiatu; ma 57 lat. Jest magistrem matematyki. Była dyrektorem szkoły w Konstantynowie Łódzkim. Radna powiatowa i członek Zarządu Powiatu w I kadencji.

JÓZEF WIADEREK - członek Zarządu Powiatu; ma 47 lat. Ukończył studia rolnicze, jest inżynierem magistrem rolnictwa. Mieszka w Zdziechowie, zajmuje się hodowlą świń.


KTO JEST KIM W MIEŚCIE
JERZY MARYNOWSKI - przewodniczący Rady Miasta: ma 56 lat. Ukończył Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Śląskiego i studia podyplomowe w PAN. W oświacie pracował przez 26 lat. Był radnym miejskim poprzedniej kadencji i członkiem Zarządu Miasta.

DARIUSZ WYPYCH - wiceprzewodniczący Rady Miasta: ma 34 lata. Jest magistrem historii, ukończył Uniwersytet Łódzki. Był radnym powiatowym i członkiem Zarządu Powiatu. Krótko rządził spółdzielnią mieszkaniową Nowa. Uczy w I LO. Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

ŁUKASZ WLAZEŁ - wiceprzewodniczący Rady Miasta: ma zaledwie 21 lat. Jest studentem trzeciego roku germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Należy do Samoobrony.

KRZYSZTOF HABURA - wiceprzewodniczący Rady Miasta: ma 46 lat. Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Łódzkiej. Prowadzi własną firmę. W latach 1994-1998 był radnym miejskim, przewodniczył Komisji Urbanistyki. Należy do Platformy Obywatelskiej.