To jedna ze zmian w budżecie na 2021 rok, które zatwierdzono podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Jak podkreślał prezydent Grzegorz Mackiewicz, nie byłoby to możliwe, gdyby nie m.in. wyrzeczenia miejskich jednostek organizacyjnych, a także uruchomienie w odpowiednim czasie programu oszczędnościowego dla miasta. 

- Podczas pandemii udało się wypracować wyższą – niż zakładano – nadwyżkę budżetową, przy niezaciąganiu kredytu konsumpcyjnego – powiedział Grzegorz Mackiewicz. - Dochody w ubiegłym roku znacznie przewyższały wydatki. Pozwoliło to na stworzenie „poduszki finansowej” przy naszych projektach budżetowych i w miarę spokojne spojrzenie w rok 2021.

Urzędnicy zdecydowali, że jeszcze w czerwcu poluzują „finansowe więzy”. Podczas sesji pod głosowanie poddano nowe zadania w ramach tegorocznego budżetu. Jednym z nich jest program wymiany węglowych źródeł ciepła. Na ten cel radni chcą przeznaczyć 100 tys. złotych.

Kiedy właściciele pabianickich „kopciuchów” będą mogli zgłaszać się po dofinansowanie? Tego jeszcze nie wiadomo. Póki co, w toku jest opracowywanie regulaminu tego projektu.

- W lipcu powinny być znane nowe zasady, na jakich mieszkańcy będą mogli obiegać się o dotację - obiecał Grzegorz Mackiewicz. – Chcemy, by wzorem roku 2019 jego procedury były jak nabradziej uproszczone.

Wiadomo już, że maksymalna wysokość dofinansowania, jaką przewidziano na wymianę „kopciucha” to 5 tys. złotych.

- Jeżeli środki finansowe pozwolą, jeszcze w tym roku będziemy wzbogacać program o kolejne finansowanie – nie wykluczył Grzegorz Mackiewicz. - Wciąż można ubiegać się o dotację na wymianę pieca z Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska, do czego zachęcam.

Z programu wymiany pieców węglowych w 2019 r. skorzystało 29 pabianickich gospodarstw. Do podziału była wówczas pula 200 tys. złotych. Według danych Urzędu Miejskiego, piece węglowe wymieniano najczęściej na ogrzewanie gazowe.

Podczas czwartkowej sesji zagłosowano również pozytywnie za przyznaniem środków na:

utwardzenie nawierzchni łopatki ul. Widzewskiej - 60 tys. złotych

zakup zestawu zabawowego dla PM 6 za kwotę 20.999 złotych. 7 tys. wyłoży Rada Rodziców przedszkola, resztę dofinansuje Urząd Miejski

dotację dla klubów sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży i udział w zawodach - 210 tys. zł (w tym roku na sport przekazano dotąd 575 tys. zł)

regulację stosunków wodnych na podmokłych terenach ul. Piłsudskiego - 108.551,08 zł, w tym dotacja z powiatu 86.841 zł (na wniosek mieszkańców odnowienie istniejącego kanału, żeby odwodnić teren i zapobiec zalewaniu)

organizację Dni Pabianic dla MOK-u - 100 tys. zł

dotację dla ZDM na budowę budynku targowiska wraz z szaletem – 300 tys. złotych

dotację dla ZGM na przyłącza wod-kan na ul. Łaskiej 32, Konstantynowskiej 6, Kaplicznej 15, Warszawskiej 127, Warszawskiej 166, Wileńskiej 2 – 130 tys. złotych