W piątek za bilet nie zapłacą podróżni posiadający ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu oraz towarzyszące im osoby - maksymalnie tyle, na ile zarejestrowany jest samochód.

Dzień bez Samochodu kończy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, którego celem jest promocja przyjaznej dla środowiska komunikacji zbiorowej. Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest przewoźnikiem, dla którego ekologia jest jednym z priorytetów. Pociągi ŁKA są zasilane energią elektryczną, nie emitują spalin i substancji szkodliwych dla otoczenia. Spółka na własnym zapleczu technicznym posiada ekologiczną myjnię, która pracuje w zamkniętym obiegu, dzięki czemu blisko 70 proc. zużytej wody po podczyszczeniu w lokalnej podczyszczalni ścieków jest wykorzystywana powtórnie. ŁKA realizuje projekty edukacji ekologicznej, dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Za te działania w 2015 roku otrzymała wyróżnienie w konkursie „Ekolaury” Polskiej Izby Ekologii.