Stowarzyszenie Zjednoczenie Pabianickie odebrało z banku oficjalną informację o ilości przekazanych pieniędzy. Jest to kwota o ponad 560 złotych większa od wyniku pierwszego liczenia (25.904 zł), zaraz po kweście. Zebrano ostatecznie 26.471,45 zł.

Teraz członkowie Stowarzyszenia będą się zastanawiać, które pomniki zostaną odnowione w przyszłym roku. Wcześniej konserwator Anna Połomka przedstawi im swoje propozycje wraz z kosztorysem prac.
To była ósma kwesta. Jej wynik jest o prawie 1,5 tysiąca lepszy od kwesty w roku 2010, kiedy to do puszek wolontariuszy trafiło 25.014 zł.
131.499 złotych zebranych podczas 7 kwest pozwoliło na odnowienie 17 cennych nagrobków, które bez tego wsparcia pewnie wcześniej czy później uległyby zniszczeniu.
Podsumowując dorobek wszystkich kwest,  przez 8 lat zebrano ok. 157.900 zł.