Od 1 lipca wchodzi w życie ustawa wprowadzająca w przedszkolach tzw. opłaty stałe. W praktyce oznacza to, że nie będzie już – jak do tej pory – zwrotów za nieobecność dziecka w placówce. A zwracane były pieniądze za ponadprogramowy pobyt dziecka w przedszkolu (1 zł za godzinę pobytu powyżej programowych 5 godzin oraz pieniądze za posiłki – 5 zł dziennie).

Taka opcja rozważana była również w Pabianicach, ale prezydent i radni zdecydowali, że u nas zasada ekwiwalentności za pobyt dziecka w przedszkolach będzie obowiązywać nadal.

- Rodzice będą mieli wyrównane za nieobecność dzieci w przedszkolach, tak jak było to do tej pory – uspokaja Waldemar Boryń, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Z czego w ogóle wynikają te zmiany? Z nowych przepisów prawa oświatowego. Opłaty za przedszkola miały do tej pory charakter cywilnoprawny, wynikający z umów zawieranych między placówkami, a rodzicami. Teraz będą publicznoprawne. Co to oznacza w praktyce? Opłaty będą stałe.