Wnioski o stypendium można składać do 7 marca w Urzędzie Miejskim przy ul. Zamkowej 16.

- Stypendia i nagrody sportowe mogą dostać zawodnicy z wysokimi wynikami we współzawodnictwie sportowym oraz wyróżniający się trenerzy – wyjaśnia Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Stypendium sportowe wynosi nie mniej niż 200 zł miesięcznie (wypłacane przez 12 miesięcy). Wysokość zależy od liczby złożonych wniosków oraz ważności wyników osiągniętych przez zawodników. Wnioski o przyznanie stypendium dla swoich zawodników mogą składać kluby sportowe z siedzibą w Pabianicach.

- Rozpatrzy je komisja złożona z przedstawicieli prezydenta miasta, Rady Miejskiej i Rady Sportu – dodaje rzeczniczka.

Stypendium przyznaje prezydent Pabianic. Wzór wniosku http://nowy-bip.um.pabianice.pl/artykul/20/11067/ogloszenie-informacji-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendiow-sportowych-i-nagrod-sportowych-dla-osob-fizycznych-osiagajacych-wysokie-wyniki-we-wspolzawodnictwie-sportowym-oraz-nagrod-dla-trenerow-prowadzacych-szko lenie-zawodnikow-osiagajacych-wysokie-wyniki-we-wspolzawodnictwie-sportowym