Niedługo rozpocznie pracę komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Zbada straty, które rolnicy ponieśli w wyniku niekorzystnych zmian atmosferycznych na terenie naszej gminy. 

- Rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych z powodu suszy, mogą złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym przez komisję - informuje Urząd Gminy Pabianice.

Wnioski należy składać do 16 lipca w Urzędzie Gminy w Pabianicach, pokój nr 2. Wzory dokumentów znaleźć można na stronie internetowej urzędu.