Trumna z ciałem ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie, przykryta Proporcem Prezydenta RP, przewożona była na lawecie, w asyście pocztów sztandarowych i honorowej konnej asysty. Kondukt zmierzał do Archikatedry św. Jana, gdzie o godzinie 16.00 odprawiona została msza św. pogrzebowa. Liturgii przewodniczył metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz. Po mszy nastąpił uroczysty przejazd konduktu do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, gdzie odbyła się ceremonia pogrzebowa i ciało prezydenta Kaczorowskiego złożono do krypty grobowej w Świątyni Opatrzności Bożej.