Złote pary to:  Bożena i Andrzej Chałupkowie, Halina i Wojciech Kraczyńscy, Zdzisława i Ryszard Marczakowie, Irena i Bonifacy Święciccy oraz Krystyna i Stanisław Wróblowie. 

Ponadto w tym roku 55 rocznicę ślubu mają Teresa i Zbigniew Hanszke, 60 rocznicę - Agnieszka i Włodzimierz Malinowscy.

- Ze względu na epidemię nie odbędzie się zwyczajowa wspólna uroczystość z udziałem rodzin jubilatów, organizowana przez Urząd Stanu Cywilnego. Zgodnie z życzeniem medale i dyplomy odbiorą indywidualnie - poinformowąła Aneta Klimek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego.

Z okazji jubileuszu pary otrzymały również list gratulacyjny z życzeniami od prezydenta Pabianic i ciepły koc w upominku.

W ubiegłym roku odznaczenia przyznano 37 parom pabianiczan. Honorowe dyplomy od prezydenta miasta za 55 i więcej lat w „obrączkach” otrzymały 4 pary. W  2019 roku medale od prezydenta RP otrzymało 56 par, a 3 dyplomy wystawił prezydent miasta.

– Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie można dostać tylko raz, na 50. rocznicę ślubu – mówi Aneta Graczyk, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pabianicach. – Prezydent Pabianic honoruje specjalnym dyplomem pary, które otrzymały srebrne medale na różowej wstążce na „złote gody”, a mają kolejne „okrągłe” rocznice.

Dla kogo medal?

Medal od prezydenta RP nie nadaje się z urzędu, trzeba o niego wystąpić. Jak się to robi? Trzeba się zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu zamieszkania. W  Pabianicach do USC przy ul. św. Jana 4. Tu składamy skrócony odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego oraz kserokopie dowodów osobistych obojga małżonków. Resztę dokumentów załatwiają urzędnicy USC: wniosek o nadanie medalu, a także „Zapytanie o  udzielenie informacji o  osobie”, kierowane do Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Dlaczego potrzebna informacja o „ niekaralności”?

– Medalu nie nadaje się osobie karanej przez sąd – tłumaczy kierowniczka.

Urząd StanuCywilnego, który wnioskował o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, powinien w ciągu 6 miesięcy od daty wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o ich nadaniu zorganizować uroczystość (spotkanie), podczas której niniejsze odznaczenia zostaną wręczone wyróżnionym. Mogą je wręczać jedynie określone ustawowo osoby (tj. Prezes Rady Ministrów, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie) oraz zastępcy tych osób, a  także: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony 17 lutego 1960 roku. Ma kształt stylizowanej, sześciopromiennej, srebrzonej gwiazdy o średnicy 35 mm z ornamentowanymi promieniami łączącymi jej ramiona. Na awersie, na okrągłej tarczy pokrytej różową emalią, są dwie srebrzone róże. Na odwrotnej stronie jest monogram RP, a w otoku napis: ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE. Medal zawieszony jest na różowej wstążce szerokości 35 mm z pionowym białym paskiem pośrodku szerokości 4 mm.